FOR RECYCLING & RECOVERY

UPCYCLING

WASTE

CROWDFUNDING

The future of waste . Reduce . Reuse . Recycle

TECHNOLOGY

LIFESTYLE

UPCYCLING & RECYCLING

Podpora & koordinace projektů pro rozvoj recyklace a využívání odpadů.

ODPADY & SUROVINY

Rozvoj trvale udržitelných forem nakládání s odpady s ohledem na vývoj tržního prostředí a cyklické využívání odpadů.

EXPORT & IMPORT

Spolupráce se subjekty v oblasti recyklace a využití odpadů, meziregionální a mezinárodní spolupráce.

Dlouhodobě se zabýváme problematikou odpadů

Orientujeme se dobře v oblastech, ve kterých dosahujeme cílených výsledků. Mezi naše hlavní oblasti patří odpady, recyklace, technologie, druhotné suroviny.

Nabízíme hluboké pochopení komplexního a neustále se měnícího životního cyklu vzniku odpadů, od sběru až po recyklační infrastrukturu v návaznosti na trhy s konečným využitím.

Jsme 100% nezávislí a pomůžeme vám se prosadit a zviditelnit na specifickém trhu, propagovat vaší značku nebo projekt, který nabízí udržitelnou formu nakládání a využívání odpadů, jako zdroje.

Zaměřujeme se zejména na rozvoj recyklace & upcyklace a využívání odpadů.

Udržitelná forma nakládání s odpady

Alternativní způsoby nakládání s odpady představují široký soubor činností, které zahrnují mimo jiné sběr a přepravu, předávání, dočasné skladování, opětovné použití, recyklaci a využití konkrétních odpadních toků tak, aby byly získány suroviny.

Mnoho odpadových materiálů lze opětovně použít, recyklovat nebo jinak využít než v konečném důsledku skládkovat. Výhody materiálové recyklace odpadu jsou zřejmé, nejen v ochraně životního prostředí, ale hlavně v úspoře přírodních zdrojů. Využívání odpadů má logickou podporu udržitelného rozvoje v odpadovém hospodářství a vytváří přirozené konkurenční prostředí s kumulací nových pracovních pobídek.

Alternativní informace z oblasti odpadového hospodářství
Oborový newsletter

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Dodržujeme ochranu vašich osobních údajů dle Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR)

Neustále pracujeme a učíme se přizpůsobovat novým výzvám…

Fakta i mýty o původu a způsobu nakládání s odpady?

Voda a vzduch, dvě základní tekutiny na nichž závisí veškerý život se staly globálními popelnicemi.

Jacques Yves Cousteau
Odpad je vedlejší produkt existence lidské civilizace a jeho objem vzrůstá s tím, jak jsme „civilizovanější“.
Martin Hobrland, TŘÍDĚNÍODPADU.CZ

Recyklace je proces úpravy odpadu, nikoliv náboženství nebo brand populismu.

Milan Karmazín

Mezinárodní vztahy a spolupráce s aktéry v odpadovém hospodářství.

Podpora výzkumu a vývoje recyklačních procesů!

Nabízíme konzultační služby související s procesy úpravy a technologickým zlepšením v oblasti zpracování a využívání odpadů.

Cílem je poskytovat informace, které inspirují udržitelnou správu druhotných surovin ve světě omezených zdrojů.

Nabízíme kompletní servis na klíč pro všechny potřeby, které vzniknou v oblasti odpadového hospodářství.

Recyklace se stává nedílnou součástí života odpadu a podnikání.

Díky tomu, že skládky dosahují maximálních kapacit i environmentálních problémů do budoucna. Materiálová recyklace je nejlepší volbou pro správu odpadu vaší společnosti. Ve prospěch vaší společnosti se recyklovatelné materiály stávají komoditami.

Příležitost generovat příjmy v důsledku recyklace se stanou skutečností.

Mezinárodní síť manažerů v oboru recyklace a využití odpadu

Udržitelné odpadové hospodářství má za cíl maximalizovat hodnotu zdrojů a minimalizovat dopad na životní prostředí.